บริษัท ฟุกุซาน จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 เริ่มต้นจากการดำเนินงานด้วยการจัดหาเครื่องจักรเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้งานในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ แม่พิมพ์ ยานยนต์ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของแรงสนับสนุนให้ บริษัท ฟุกุซาน จำกัด มุ่งหวังจัดหาเครื่องจักรต่างๆเพิ่มเติมจากต่างประเทศ ให้ตอบรับการใช้งานครอบคลุมเป็นผลในหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท ฟุกุซาน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร Small Hole Drilling EDM, CNC Die Sinker EDM, CNC Wire Cut EDM, CNC Machining Center, CNC Double Column Machining Center, CNC Turning Center, Milling, Turning, and Grinding machine.

Fukuzaan Co.,Ltd

Fukuzaan Company Limited was established in February 24, 2005. The company began to provide machinery to customers for improving productivity in a cost-effective way, such as spare parts industry, automotive molds, electronic, machinery and etc. to meet Customer satisfaction in the country, which is importance of inspiration toward accomplishing our goals. Fukuzaan as importer and exclusive agent will provide more high quality machines from abroad to support and cover variety of many industries in Thailand and overseas.

Fukuzaan Co., Ltd. is a distributor of Small Hole Drilling EDM, CNC Die Sinker EDM, CNC Wire Cut EDM, CNC Machining Center, CNC Double Column Machining Center, CNC Turning Center, Milling, Turning, and Grinding machine etc.